Tjenester

Vi har kompetanse innen:
prosjektering
VVS
Prosjektering
Innvendig sanitær
Sentral-støvsuger
Renovering
Sprinkler

Sjø-rør
Prosjektering
Utsleppsledninger
Vannledninger

Industri
Prosjektering
Landbruk
Fiskerinæringen
Sprinkler
Kjerneboring
Industri

Gass & Olje
På forespørsel
Varme
Prosjektering
Varmeanlegg
Varmepumper
Kjel/fyrrom

VA
Prosjektering
Utbygging
Kamera inspeksjon
Tetthetsprøving
Renseanlegg/slamavskiller

Vannbehandling
Prosjektering
Renseanlegg
UV-anlegg
Filtrering av partikler/smak ol.
Prøvetakning for vannanalyse
last%20ned
l%C3%A6rling%20bedrift
vvsfagmann_300
NRL
pin2
space
Finnøy Rør AS
Judaberg
4160 Finnøy

Kontakt oss
Finnøy Rør AS

Tlf: 51 71 26 40
post@finnoy-ror.no
enoek
mester
godkjent