Vannbehandling

Enkelte ganger kan det være både humus, smak, jern, kalk - spesielt da fra egne vannkilder.

Den enkleste måten for å redusere/fjerne disse fremmedlegemende i vannet er å filtrere gjennom mekaniske filter - disse kan fåes i utallige filtrerings grader, som engang-  og vaskbare filter. Ved noen tilfeller vil det være nødvendig med andre tiltak enn bare et enkelt partikkelfilter.  Ved bruk av feks. avherdingsfilter vil du få redusert/fjernet mineraler fra drikkevannet.

UV- filtrering er en løsning som tar mikroorganismer og bakterier - vannet går gjennom en beholder hvor det passerer en UV lampe som dreper alt som ikke er partikler.
UV-system med høy brukervennlighet og sikkerhet for sluttbruker. Det kompakte UV-systemet sparer installasjonsplass og gjør installasjonen lettere.
UVMax bruker bare en enkel lampe med høy UV-intensitet, noe som gir sikker desinfeksjon og reduserer utgifter ved lampeskift.
VMax har også evnen til å opprettholde full lampeeffekt selv om variasjoner i spenningen oppstår. Med nedtellingstaker for antall dager som er igjen, oppdages behovet for lampeskift lett.


Vi er behjelpelige med å ta vannprøve for analyse som vi videresender til Klart Vann, hvor de påviser hva vannet inneholder og gir en tilbakemelding på hvilke tiltak som må gjøres for å løse problemet.
Leverandør:

Klart Vann as
last%20ned
l%C3%A6rling%20bedrift
vvsfagmann_300
NRL
pin2
space
Finnøy Rør AS
Judaberg
4160 Finnøy

Kontakt oss
Finnøy Rør AS

Tlf: 51 71 26 40
post@finnoy-ror.no
enoek
mester
godkjent