Varme

ENOVA - du kan søke om tilskudd til energitiltak i egen bolig.

Vi prosjekterer og utfører varmeanlegg etter dine ønsker og behov.
Varmekilder:

Fra fjell:

Fjell er både et godt og velegnet "varmemagasin" for varmepumpe med stabil temperatur hele året. Oppsamlingen foregår i et dypt borehull med en lukket rørkrets.
Boredybden vil variere i forhold til armebehov, varmepumpestørrelse og grunnvanns- og grunnforhold.¨Den vil være fra ca 60 til 150m for en middels stor enebolig.


Fra jord:
Jordvarme er ofte en fordelaktig løsning dersom man har et egnet uteareale. 400-600 m2 tomteareale er nødvendig for å kunne samle nok varme til en middels stor enebolig.
Rørslyngen graves ca 1 meter ned i bakken og bør ha en intern avstand på minst 1.5 m.


Fra vann:
Energi fra varmepumpen kan hentes fra både saltvann og ferskvann. Rørslyngen som for en middels stor enebolig vil være typisk ca. 250 m lang legges på sjøbunnen med vekter og fylles med frostvæske og vann.
Sjøvann er meget gunstig som varmekilde fordi det har stabil og høy temperatur gjennom fyringssesongen. Dog rørslyngen er mer utsatt for ytre påkjenninger enn berg - og jordvarme, f.eks. ankring av båter, høststormer, sterk strøm etc.
Systemet krever at der ikke er for langt fra huset ned til vannkanten (omkring 100 m for en middels stor bolig).


Fra luft:
Undersøkelser utført i Enova tilsier at ca. 60 prosent av forbruket i en gjennomsnitlig bolig, er knyttet til oppvarming. Moderne luft-luft varmepumper benytter kun 1/3 av energiern, for å oppnå tilnærmet lik varmeeffekt, samenlignet med en panelovn.
Varmepumpen blir som en automat du aldri taper på. Når gradestokken viser rundt null, putter du på ei krone og vinner 3 i form av varme. Er utetemperaturen -15`c, vinner du rundt to kroner med herlt nye varmepumper.
Energiforskere at regnet ut at mellom 75-80 prosent av boligens totale varmebehov kan dekkes av en varmepumpe.
Varmeavgivere:
Valg av varmeavgivere i vannbårne anlegg bestemmer i stor grad anleggets egenskaper.

Vannbåren gulvvarme:
Kan legges i alle typer gulv og betongdekke og alle typer bjelkelag. Man oppnår stor fleksibilitet hvis man velger gulvvarme med hensyn til valg av varmegiver.

Høygrad av komfort
Ideell i kombinasjon med varmepumpe
Stor frihet ved valg av varmegiver/kilde
Ikke brannfarlig
Ingen støvforbrenning
Skjulte installasjoner
Enklere å møblere huset sammelignet panelovner og radiatorer.
Treg regulering
Kan i enkelte tilfeller være dyrere enn tradisjonelle radiatoranlegg.

Radiator:
Tradisjonelle radiatorer er ofte en meget god og rimelig løsning i anlegg med høy tur temperatur.
Treghet som i vannbåren gulvvarme.
Synlig installasjon
.

Viftekonvektor:
Noe raskere responstid enn ved gulvvarme og radiator (responstid - anleggets evne til å tilpasse seg endringer i varmebehovet).
Ser ut som en radiator 
Synlig montasje

 
last%20ned
l%C3%A6rling%20bedrift
vvsfagmann_300
NRL
pin2
space
Finnøy Rør AS
Judaberg
4160 Finnøy

Kontakt oss
Finnøy Rør AS

Tlf: 51 71 26 40
post@finnoy-ror.no
enoek
mester
godkjent